Anders Virgil Dejarv

vd007
VD007
Mandrakes lampa, 2004
olja och akryl på duk,
225 x 221 cm
foto: Rikard Fåhraeus