Anders Virgil Dejarv

vd008
VD008
Hylla, 2004
olja och akryl på duk,
294 x 230 cm
foto: Rikard Fåhraeus