Anders Virgil Dejarv

vd009
VD009
Morot –djur på axel, 2004
olja och akryl på duk,
225 x 221 cm
foto: Rikard Fåhraeus