Anders Virgil Dejarv

vd011
VD011
En stund senare, 2007
olja och akryl på duk,
60,5 x 119 cm
foto: Rikard Fåhraeus